Mellangården Orchis

Mellangården Orchis har anor så långt tillbaka som till 1600-talet. Det sägs att drottning Kristina använde gården som en av hennes jaktstugor. Sedan dess är det en del som har förändrats.

Comments are closed.